30 listopada - 1 grudnia 2019 r.
I ZLOT BEHAWIORYSTÓW w Krakowie
30 listopada 2019 r.
Trzecie spotkanie szkoleniowców i superwizorów PLTB w Krakowie- podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Etycznej PLTB, ujednoliconym tytule (terapeuta PLTB), słownictwie oraz utworzeniu strony PLTB na Facebooku
29 listopada 2019 r.
Ogłoszono „Kodeks Etyczny PLTB”
18 września 2019 r.
Ogłoszono obowiązujący arkusz ewaluacji dla KSB
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszono „Standardy postępowania superwizyjnego PLTB”
15 grudnia 2018 r.
Drugie spotkanie szkoleniowców i superwizorów PLTB w Gliwicach
13 września 2018 r.
Ogłoszono obowiązujący arkusz ewaluacji KTB i TB
30 sierpnia 2016 r.
Pierwsze spotkanie szkoleniowców i superwizorów PLTB w Warszawie
Październik 2015 r.
Uruchomiono platformę PLTB (www.terapeutabehawioralny.pl)
11 marca 2015r.
Kapituła PLTB podjęła decyzję o konieczności nowelizacji regulaminu PLTB; planowana data publikacji zmian to 1 maja 2015 r.
5 luty 2015r.
biuro PLTB zatrudniło nowego pracownika biurowego - p. Justynę Burdę, która będzie odpowiadać na wszystkie Państwa pytania kierowane do nas drogą mailową platforma@pltb.org oraz telefoniczną pod bezpłatnym nr 800-155-221
luty 2015r.
rozpoczęły się prace nad zmianami na stronie www.terapeutabehawioralny.pl i dodaniem do niej nowych funkcjonalności - już niedługo każdy uczestnik systemu będzie mógł rejestrować się na staże i szkolenia online oraz oceniać system i tworzyć własne podstrony.
wrzesień 2014r.
dobre wiadomości z SWPS - poza dotychczasowymi w Warszawie i Sopocie ruszył nabór na studia podyplomowe z zakresu SAZ także w Katowicach (kier. kierunku dr Przemysław Bąbel) i Poznanu (kier. kierunku dr Anna Ziółkowska).
maj 2014 r.
na forum Infolinii PSTB http://aba-autyzm.org/forum/ stworzono Kącik terapeuty behawioralnego - czyli miejsce wymiany informacji dla wszystkich osób w systemie
9 kwietnia 2014r.
Zebranie Kapituły: sformułowanie i ostateczne przyjęcie nazwy i logo PLTB; ustalenie listy podmiotów współpracujących, rozszerzenie oferty szkoleniowej, określenie koniecznych zmian w regulaminie PLTB, ustalenie kierunków dalszych prac nad rozwojem systemu.
1 luty 2014r.
uruchomienie strony www.terapeutabehawioralny.pl
14 grudnia 2013r.
Zebranie Kapituły systemu wraz z prowadzącymi w jego ramach kursy; analiza i ujednolicenie programu szkoleń; ustalenie koniecznych zmian.
10 września 2011r.
III zebranie Komisji.
30 kwietnia 2011r.
opublikowanie skompletowanych List terapeutów i superwizorów na stronach internetowych organizacji zawiadujących
8 kwietnia 2011 r.
II Zebranie Komisji nadzorującej działania w zakresie tworzenia i utrzymania Listy Terapeutów Behawioralnych - ostateczne sformułowanie listy terapeutów i superwizorów.
1 luty 2011 r.
Zebranie Komisji nadzorującej działania w zakresie tworzenia i utrzymania Listy Terapeutów Behawioralnych.
do 31 stycznia 2011 r.
pierwszy termin składania wniosków o wpis na listę terapeutów behawioralnych (I ścieżka)
od 1 stycznia 2011 r.
rozpoczynają się szkolenia i staże obowiązujące do uzyskania tytułu terapeuty behawioralnego.
październik - grudzień 2010 r.
prace nad regulaminem, dokumentacją i składowymi systemu.
październik 2010 r.
zebranie współdziałąjących Zarządów PSTB i PTPB skutkujące podjęciem wspólnej uchwały o stworzeniu systemu licencjonowania terapeutów behawioralnych.